Site logo

Oplæsning til patientombuddet.dk

På patientombuddet.dk kan borgerne få teksterne på hjemmesiden læst højt, ved hjælp af leseWEB og uden at skulle installere nogen form for ekstra software på egen computer.

Patientombuddet har valgt en løsning som kan læse op på både dansk og engelsk, samt oplæse pdf-dokumenter.

Patientombuddet er en uafhængig, statslig institution under Indenrigs- og Sundhedsministeriet og websitet fungerer som én samlet klageindgang.

Se mere på patientombuddet.dk…

Ring mig op


Referencer

  • IT- og Telestyrelsen
  • Region Nordjylland
  • SAWO
  • Hjørring Revyen
  • Jysk El-service

Kompetencer

  • Software og programmering
  • Projektledelse
  • Agil og brugerdreven innovation
  • Tilgængelighed og assistiv teknologi